Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Placeholder image

Inovativnost je vez med generacijami

Spodbujanje inovativnosti ne vodi le v poslovne dosežke, temveč omogoča tudi krepitev odnosov znotraj in zunaj podjetja. Dokaz za to je družba Iskratel, ki je prejela priznanje MEGA navdih 2021 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. V podjetju so inovativnost prepoznali kot lepilo za povezovanje in sodelovanje več generacij, v intervjuju pojasnjuje Anita Volčanjšek, tamkajšnja strokovnjakinja za odnose z javnostmi.

V Iskratelu je 460 zaposlenih, povprečna starost delavcev pa je 48 let. Kako premostiti generacijski korak v takšnem kolektivu? Z inovativnostjo, so prepričani v podjetju. Svoj projekt spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja je podjetje prijavilo na natečaj in prejelo priznanje MEGA navdih 2021 pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancrata sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Gospa Volčanjšek, v Iskratelu skrbite za odnose z javnosti in sodelujete v projektih spodbujanja vključenosti različnih generacij delavcev. Kakšen izziv predstavlja medgeneracijsko sodelovanje v vašem podjetju?

Medgeneracijsko sodelovanje je temelj vsake organizacije, zato v Iskratelu podpiramo in organiziramo srečanja in dogodke za naše zaposlene. Čedalje več se povezujemo tudi z mladimi izven podjetja, predvsem dijaki in študenti pa tudi osnovnošolci. Prizadevamo si za medgeneracijski pretok znanj, izkušenj, pogledov in idej.

Na natečaj za priznanja MEGA 2021 ste prijavili projekt z naslovom Inovativnost = VEZ med generacijami. Za kakšen projekt gre in kaj vas je spodbudilo k ukrepanju?

Gre za projekt, ki medgeneracijskemu sodelovanju v delovnem okolju daje dodatno dimenzijo. Ne nanaša se le na običajno sodelovanje sodelavcev v podjetju, temveč smo s projektom v naše delo vključili mlade, dijake in študente ter jih povezali z zaposlenimi v Iskratelu. Skozi povezovanje z mladimi smo ugotovili pomen tega, da kot delodajalec stopimo v stik z mladimi še pred začetkom njihovega študija. To pomeni, da jih nagovorimo že v srednji ali celo osnovni šoli. Že takrat jih lahko navdušimo nad inženirskimi poklici. Mladi, ki imajo priložnost zgodaj spoznati podjetje in so vključeni v realne izzive podjetja in poslovno okolje, se namreč lažje odločijo za nadaljevanje svoje poklicne poti po zaključku izobraževanja. Obenem svež in neobremenjen pogled mladih spodbudi zaposlene, da na določene izzive v podjetju pogledajo z drugega zornega kota. To smo ugotovili zlasti preko hekatonov, ki smo jih pripravili v sklopu projektov, posvečenih inovativnosti.

Delodajalci lahko svoje dobre prakse spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju na natečaj za priznanja MEGA 2022 prijavijo vse do 4. februarja 2022.

Kakšno vlogo ima v projektu inovativnost?

Inovativnost je lepilo za povezovanje več generacij in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja tako znotraj kot zunaj delovnega okolja. Kot inovativno podjetje, ki ima vedoželjnost zapisano med temeljnimi vrednotami, inovativnost pa je kompetenca vseh Iskratelovk in Iskratelovcev, se zavedamo njene moči in vpliva, zato tudi načrtno razvijamo kreativno okolje in kulturo inovativnosti.

Kateri izziv ste naslovili s projektom in kakšne cilje ste si zastavili?

Iskratel deluje v hitro rastoči in razvijajoči se IKT-panogi. Za uresničevanje poslovne strategije krepimo naše ekipe predvsem s strokovnjaki z domenskimi znanji s področij, kot so digitalne komunikacije, dostopovne tehnologije, virtualizacija, energetika in javna varnost. Teh na trgu dela primanjkuje oziroma je povpraševanje po tovrstnih talentih precej večje od ponudbe.

Zato smo si v strategiji zastavili cilj postati bolj prepoznaven in zaželen delodajalec. V letu 2019 smo strategijo začeli uresničevati z izvedbo različnih aktivnostmi, ki so sledile v letu 2020 in se nadaljujejo ter nadgrajujejo vse od tedaj. Vzporedno smo razvijali ciljno, tako imenovano poVEZovalno organizacijsko kulturo, ki temelji na vrednotah podjetja, želenih vedenjih zaposlenih in kodeksu. Vseskozi izpostavljamo pomen kulture, ki temelji na povezovanju, sodelovanju vseh zaposlenih in delavcev iz različnih generacij. Pomemben del aktivnosti smo namenili poVEZovanju z mladimi, predvsem tistimi, ki so še pred zaključkom formalne izobrazbe. Tako smo nagovorili študente in v aktivnosti vključili tudi dijake in osnovnošolce.

Kakšne aktivnosti ste oziroma jih še izvajate?

Skozi izkustveno delovanje na področju inovativnosti smo povezali generacije. Rezultat so bili številni hekatoni, izzivi in delavnice, ki so prinesli nove ideje in rešitve ter so plod medgeneracijskega sodelovanja. Izbrane predloge in rešitve smo vključili v implementacijo strateškega plana za obdobje 2021–2024.

Izjemno pestra je bila pomlad 2021, ko smo izvedli Mesec !Novativnosti s tremi izzivi. Prvi je bil !Nženirski izziv s Strokovno tehnično gimnazijo Kranj pod mentorstvom Iskratelovih strokovnjakov, kjer so udeleženci sodelovali pri iskanju rešitev za tri realne izzive podjetja. Drugo aktivnost smo poimenovali Susta!Nability Challenge in se povezali s člani t. i. !Nboarda in zaposlenimi. V okviru te aktivnosti so se udeleženci soočili s tremi trajnostnim izzivi podjetja. Zadnja, tretja aktivnost je bil t. i. !N Challenge za zaposlene, kjer smo se povezali z zunanjimi partnerji. Tako smo na primer izvedli demonstracijsko-inovacijski dan pod okriljem projekta 5G Varnost. Priredili smo še nagradni natečaj za osnovnošolce ter kreativno delavnico Z vedoželjnostjo v vesolje, na kateri je 20 učencev OŠ Staneta Žagarja Kranj iz odpadnega tekstila ustvarjalo svoja videnja vesolja.

S kakšnimi rezultati se lahko pohvalite do sedaj?

V podjetju si prizadevamo mlade navduševati za inženirske poklice. S prepletom aktivnosti smo pridobili štipendiste in !Nboardovce. Mladim smo omogočili, da v obdobju enega leta sedejo na managerski stol, razvijajo voditeljske veščine in strateške kompetence v sodelovanju s predstavniki vodstva Iskratela. Poleg tega spodbujamo razvoj inovacijske kulture in krepimo inovacijske kompetence z organizacijo izobraževanj. V aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru pobude Mesec !Novativnosti, je bilo vključenih približno 500 posameznikov iz različnih generacij. Med njimi so bili osnovnošolci, dijaki, študenti, zaposleni, strokovnjaki ter tudi kupci in partnerji. Na temo Iskratelove inovativnosti smo v tem času zabeležili številne pozitivne medijske objave v tiskanih, spletnih in elektronskih medijih.

Za svojo dobro prakso ste bili nagrajeni. Kaj vam priznanje MEGA navdih 2021 pomeni? Kaj bi, glede na vaše izkušnje vključevanja sodelavcev različnih starosti, svetovali vodjem v drugih organizacijah?

Priznanje MEGA je za nas potrditev, da je bil vloženi trud opažen in da delamo prave stvari. Obenem pa prejeto priznanje predstavlja še več odgovornosti v odnosu do nadaljnjega dela na področju medgeneracijskega sodelovanja. Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno za povezovanje in sodelovanje vseh zaposlenih ter vključevanje mladih v delovni proces. Gre za dvosmerni proces menjave, ki na eni strani vključuje deljenje svežih idej in nove energije ter strokovne izkušnje in dolgoletno prakso na drugi strani. Zmagamo pa vsi, ki v tem procesu sodelujemo!

Intervju je objavljen v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Anita Volčanjšek: Skozi izkustveno delovanje na področju inovativnosti smo povezali generacije.

Anita Volčanjšek: »Skozi izkustveno delovanje na področju inovativnosti smo povezali generacije.« (foto: Klavdija Žitnik)