Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Placeholder image

Paulina Pazio: Želimo, da zaposleni pokažejo svoje sposobnosti, strast in talent

Spremenjene razmere, ki so posledica pospešene digitalizacije, koronavirusne bolezni, staranja družbe in drugih dejavnikov, kažejo na pomembnost sodelovanja v družbi na splošno in tudi v podjetjih. O tem, kako se soočajo z izzivi medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju, je spregovorila direktorica Kadrov za Novartis v Sloveniji Paulina Pazio. Poudarja, da tudi s spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja zaposlenim omogočajo strokovni in osebni razvoj, kar posledično prispeva k inovativnosti in odličnosti podjetja.

V družbi Lek, ki je del Novartisa, so za svojo dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju prejeli priznanje MEGA navdih 2021. Natečaj za priznanja MEGA poteka pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Novartis sodi med velike zaposlovalce v Sloveniji. Zanimalo nas je, kako upravljajo talente ter uspešno gradijo mostove med različnimi generacijami delavcev.

Gospa Pazio, kakšna je vaša organizacijska kultura in kako upravljate talente?

Konec oktobra 2021 je bilo v Novartisu v Sloveniji nekaj manj kot 5.400 redno zaposlenih. Skoraj 60 odstotkov zaposlenih je starih med 30 in 50 let, okrog 18 odstotkov pa več kot 50 let. Približno polovico vodilnih položajev zasedamo ženske. V podjetju ustvarjamo navdihujočo, vedoželjno in opolnomočeno kulturo. Ta temelji na integriteti ter ustvarjanju raznolikega, varnega in vključujočega delovnega okolja. Želimo, da se zaposleni počutijo sprejete. Z različnimi pristopi zaposlene spodbujamo, da izkoristijo vse svoje potenciale. Upravljanje talentov je eno od naših prednostnih področij. Ker smo pretežno proizvodno podjetje, priložnosti za izboljšave vidimo v večji skrbi za razvoj kompetenc in pravočasnem prilagajanju delovnih obveznosti za starejše sodelavce ter premeščanju vrzeli med sodelavci v proizvodnji in v pisarnah.

Na natečaj za priznanja MEGA 2021 ste prijavili projekt krepitve zavedanja o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja med sodelavci. Za kakšen projekt gre?

V Novartisu v Sloveniji se problematike medgeneracijskega sodelovanja lotevamo strateško in celovito. V sklopu pobude Raznolikost in vključenost aktivnosti izvajamo v štirih stebrih: LGBTQI, Invalidi, Tujci in Medgeneracijsko sodelovanje. Z aktivnostmi na področju medgeneracijskega sodelovanja želimo na eni strani izpostaviti prednosti starejših sodelavk in sodelavcev, njihovega širokega nabora izkušenj in znanja. Na drugi strani prepoznavamo potencial lastnosti, ki jih v naše delovanje prinaša mlajše osebje, kot sta agilnost in vedoželjnost. Ustanovili smo skupino prostovoljcev za medgeneracijsko sodelovanje, ki jo sestavljajo zaposleni z različnih področij. Zasnove aktivnosti smo se lotili tako, da smo prisluhnili izzivom starejših in mlajših sodelavcev iz pisarniškega in proizvodnega okolja. Poiskali smo rešitve, s katerimi smo se dotaknili vseh naših sodelavcev oziroma timov, kjer so razlike med generacijami očitne.

Delodajalci lahko svoje dobre prakse spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju na natečaj za priznanja MEGA 2022 prijavijo vse do 4. februarja 2022.

Katere izzive medgeneracijskega sodelovanja ste naslovili?

V podjetju se soočamo z različnimi izzivi, ki se pojavljajo med zaposlenimi v proizvodnji in pisarnah. V obeh okoljih se prepletajo štiri različne generacije delavcev. Med ključnimi izzivi smo prepoznali izmensko, predvsem nočno delo in fizično delo v proizvodnji, ki za starejše zaposlene z leti postaja vedno bolj obremenjujoče, težje tudi usklajujejo delo in družinsko življenje. Vse to lahko privede do izčrpanosti ali dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Prav tako je zaposlene v proizvodnji težje premeščati na druga, fizično manj obremenjujoča delovna mesta zaradi pomanjkanja denimo ustrezne izobrazbe, znanja tujih jezikov in drugih veščin. Izziv starejšim pisarniškim delavcem predstavlja vse večja uporaba tehnologije in dela na daljavo, kar upočasni delovni proces in posledično slabša odnose.

Zavedamo se, da imajo starejši zaposleni ogromno znanja ter izkušenj, kar mladim vsekakor manjka. Zaradi vse večjega zaposlovanja se nam je v zadnjem letu pridružilo veliko novih sodelavcev, ki so bili deležni uvajanja na drugačen način kot v preteklosti. To je predstavljalo dodaten izziv tako za nove sodelavce kot mentorje.

Kaj ste želeli z aktivnostmi doseči?

Z ozaveščanjem si prizadevamo izboljšati medgeneracijsko sodelovanje in medsebojno solidarnost. Zaposlene želimo ozavestiti o medsebojnih razlikah in spodbuditi k deljenju izkušenj ter promovirati program mentorstva. Dodatno želimo izobraziti proizvodne delavce in jim omogočiti manj obremenjujoče delo, saj bi z dodatnimi veščinami imeli možnost prekvalifikacije na druga delovna mesta kljub pomanjkljivi izobrazbi. Prav tako želimo, da sodelavci zaprosijo za pomoč ali nasvet, ko to potrebujejo. Vse to vodi v izboljšanje klime v podjetju. S tem sledimo Novartisovi kulturi, ki sploh v zadnjem letu daje velik poudarek programom dobrega počutja in pobudi Polni življenja. V okviru slednje spodbujamo boljše socialno, duševno in telesno počutje zaposlenih, kulturo opolnomočenosti in fleksibilnosti delovnikov, kjer je le-to mogoče.

Kakšne aktivnosti v povezavi z medgeneracijskim sodelovanje ste oziroma jih še izvajate?

Z izvajanjem aktivnosti smo začeli v 2020 in jih izvajamo vse od tedaj. Najprej smo se posvetili trenutnemu stanju v podjetju ter izvedli okroglo mizo s starejšimi sodelavci, nato pa še z mlajšimi. V nadaljevanju smo izvedli več delavnic medgeneracijskega sodelovanja, skozi katere udeležence spodbujamo k deljenju mnenj in sprejemanju naše raznolikosti. Ponosni smo tudi na motivacijski video, ki smo ga z pripravili 29. aprila 2021 ob praznovanju evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti. V tem videu so svoje izkušnje z medgeneracijskim sodelovanjem delili zaposleni različnih starosti in z vseh lokacij. Video je zaposlene spodbudil k aktivni izmenjavi mnenj. S tem smo dosegli tudi to, da se med seboj pogovarjamo o tematiki in spoznavamo, kje na tem področju vidimo omejitve in rešitve. Lansirali smo intranetno stran, ki krovno predstavlja pobudo Raznolikosti in vključenosti. Sodelavce smo vključili v pripravo vsebine. Poleg tega smo kreirali e-naslov, kjer sprejemamo vprašanja, pobude in mnenja vseh zaposlenih v povezavi s tematiko medgeneracijskega sodelovanja.

Kako ste opolnomočili zaposlene?

Sodelavcem omogočamo, da se razvijajo tako strokovno kot osebno. Pri tem jih spodbujamo, da sooblikujejo svoje delovno okolje, uresničujejo svoje ideje in prevzemajo odgovornost za rezultate svojega dela. Verjamemo, da so zaradi tega lahko ustvarjalni in produktivni. Kot odgovoren delodajalec ustvarjamo vzpodbudno in vedoželjno delovno okolje ter jim ponujamo ustrezna orodja in veščine, ki jih pri tem podpirajo.

Predvsem za sodelavce v proizvodnji smo doslej organizirali jezikovne tečaje, delavnice uporabe računalniških programov ter delavnice s področja mehkih veščin, podjetništva in poslovne komunikacije. Z javnim zavodom Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo organizirali usposabljanje starejših proizvodnih delavcev, kar jim lahko pomaga pri napredovanju na višje kvalificirano in fizično manj obremenjujoče delo.

Poleg tega naša platforma Up4Growth združuje izobraževanja in ostale razvojne programe za podporo vseživljenjskemu učenju. V okviru Novartisovega učnega inštituta ponujamo programe za izboljšanje osebne učinkovitosti, digitalnih zmožnosti, jezikov ter programe za spodbujanje talentov in vodstvenih sposobnosti. Našim zaposlenim omogočamo tudi dostop do spletnih orodij, kot so LinkedIn Learning, Tingum X, Khan Academy in Coursera.

Kakšne načrte imate za prihodnost?

V prihodnosti si bomo zato prizadevali še okrepiti medgeneracijsko sodelovanje z aktivnostmi, ki bodo spodbujale prenos znanja, izkušenj in veščin s starejši na mlajše sodelavce, ki šele začenjajo svojo poklicno pot in postajajo del našega kolektiva. Prepričani smo, da vse to prispeva k grajenju dobrih medsebojnih odnosov. V Novartisu se namreč zavedamo, da so zaposleni naše največje bogastvo, zato jim želimo omogočiti, da so najboljša različica samih sebe ter gonilna sila inovacij in operativne odličnosti podjetja.

V ta namen nenehno izboljšujemo naš način dela, odpravljamo hierarhične strukture in zaposlene spodbujamo, da postanejo bolj samozavestni in pokažejo svoje sposobnosti, strast in talent. Še posebej pomembno za motivacijo pa je zavedanje zaposlenih, da jih v podjetju slišimo in da so nam njihova mnenja pomembna, njihova stališča pa upoštevana in spoštovana.

Naša prizadevanja na področju upravljanja kadrov so vedno bolj prepoznana tudi navzven. Kot prvo slovensko farmacevtsko podjetje smo leta 2021 prejeli naziv Top Employer in bili že drugo leto zapored izbrani za najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, ki ga podeljuje zaposlitveni portal MojeDelo.com. Dodaten dokaz našim prizadevanjem je tudi prejem priznanja MEGA navdih 2021 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. S sodelovanjem na tovrstnih natečajih lahko vsi delodajalci prispevamo k izmenjavi dobrih praks in sooblikujemo višje standarde za zaposlene v delovnih okoljih.

Paulina Pazio: Želimo, da zaposleni pokažejo svoje sposobnosti, strast in talent

Paulina Pazio: »Zaposlenim želimo omogočiti, da so najboljša različica samih sebe ter gonilna sila inovacij in operativne odličnosti podjetja.«

Družba Lek, ki je del farmacevtskega podjetja Novartis, je prejela priznanje MEGA navdih 2021 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Družba Lek, ki je del farmacevtskega podjetja Novartis, je prejela priznanje MEGA navdih 2021 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.