Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nagrade Mega

PriznanjeMega

priznanje za dobre prakse s področja medgeneracijskega sodelovanja

Priznanje MEGA (medgeneracijsko aktivno podjetje) je namenjeno podjetjem, ki sprejemajo in spodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese. Namen natečaja je prepoznati podjetja/organizacije in jim podeliti priznanje zaradi presežkov na področju medgeneracijskega sodelovanja v organizaciji oz. na delovnem mestu.

V treh letih trije natečaji za priznanje MEGA

Prepoznane dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja

V okviru treh natečajev za medgeneracijsko aktivne delodajalce, ki so se izvedli pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, so prijavitelji predstavili 56 pristopov k spodbujanju medgeneracijskega sožitja, priznanje MEGA pa je prejelo 28 delodajalcev. To kaže, da v številnih delovnih okoljih naslavljajo izzive medgeneracijskega sodelovanja in k njihovemu razreševanju pristopajo premišljeno, celostno in z vključevanjem širokega kroga sodelavk in sodelavcev.

Prostovoljno inbrezplačno

Na natečaju so lahko sodelovali delodajalci v javnem in zasebnem sektorju, ki v svojem delovnem okolju z dobro prakso zmanjšujejo ali odpravljajo stereotipe o posameznih generacijah delavcev, ozaveščajo o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja ter s konkretnimi učinkovitimi ukrepi spodbujajo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje na delovnem mestu ter vseživljenjsko učenje.

Sodelovanje na natečaju je bilo prostovoljno in brezplačno.

Pogosta vprašanja in odgovori prijaviteljev

Kakšni so bili pogoji sodelovanja?

Na natečaju je lahko sodelovalo vsako podjetje ali organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni bilo v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji. Delodajalci so morali spoštovati vso veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Kdaj so morale biti dobre prakse izvedene?

Na natečaju so lahko sodelovala vsa podjetja in organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, v katerih so v razpisnem obdobju spodbujali sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese.

Ali je lahko delodajalec sodeloval več let zapored?

Prijavo na natečaj so lahko oddali tudi delodajalci, ki so v preteklosti že sodelovali in morebiti prejeli priznanje MEGA. Vsi prijavitelji so morali za sodelovanje izpolnjevati razpisne pogoje (npr. izvedba aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v določenem razpisnem obdobju).

Zakaj sodelovati?

Priznanje MEGA je pohvala za dobre prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Nagrajenci imajo pravico uporabljati naziv prejemnika priznanja MEGA. V okviru širše komunikacijske kampanje Vsi zmagujemo, ko sodelujemo so bili delodajalci z dobrimi praksami javno izpostavljeni in so navdih drugim podjetjem in organizacijam. Sodelovanje na natečaju je prispevalo h krepitvi ugleda prijaviteljev kot družbeno odgovornih delodajalcev.

Kako je potekalo ocenjevanje?

Prijave je ocenila strokovna komisija. Ob pregledu prijav je strokovna komisija predlagala prejemnike dveh različic priznanj: priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju in posebno priznanje MEGA pospešek za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju. Prijavitelji so bili o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti.

Kaj je namen natečaja?

Izvedba natečaja je bila ena od promocijskih aktivnostih pod okriljem kampanje Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Namen projekta in s tem natečaja je bil prispevati k večji ozaveščenosti delodajalcev in vseh generacij zaposlenih o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

Razpisna dokumentacija

Podrobnosti o izvedbi natečaja so objavljene v Pravilniku o podeljevanju priznanj MEGA. Prijavitelji so morali za prijavo izpolniti razpisno dokumentacijo. Ta obsega:

  • Obrazec 1: Prijavni obrazec za priznanje MEGA
  • Obrazec 2: Opis primera dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju
  • Opcijsko: dokazno gradivo (največ 3 priloge; podrobnosti o oddaji prilog so navedene v prijavnih obrazcih)