Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nagrade Mega

PriznanjeMega

priznanje za dobre prakse s področja medgeneracijskega sodelovanja

Priznanje MEGA (medgeneracijsko aktivno podjetje) je namenjeno podjetjem, ki sprejemajo in spodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese. Namen natečaja je prepoznati podjetja/organizacije in jim podeliti priznanje zaradi presežkov na področju medgeneracijskega sodelovanja v organizaciji oz. na delovnem mestu.

Sodelujte na natečaju za priznanje MEGA

Iščemo dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja

Rok za prijavo je podaljšan do 11. junija 2021!

Vabimo delodajalce, da svoje dobre prakse, ukrepe in programe, namenjene spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju, prijavite na natečaj za priznanje MEGA. Prijavo skupaj s prilogami oddajte do 11. junija 2021 na e-naslov: natecaj-mega@sodelovalnica.si. Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Prostovoljno inbrezplačno

Na natečaju lahko sodelujejo delodajalci v javnem in zasebnem sektorju, ki v svojem delovnem okolju z dobro prakso zmanjšujejo ali odpravljajo stereotipe o posameznih generacijah delavcev, ozaveščajo o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja ter s konkretnimi učinkovitimi ukrepi spodbujajo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje na delovnem mestu ter vseživljenjsko učenje.

Sodelovanje na natečaju je prostovoljno in brezplačno.

Oddajte prijavo do 11. junija 2021!

Pogosta vprašanja in odgovori prijaviteljev

Kakšni so pogoji sodelovanja?

Prijavitelj je lahko vsako podjetje ali organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji. Delodajalci morate spoštovati vso veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Kdaj so morale biti dobre prakse izvedene?

Na natečaju lahko sodelujejo vsa podjetja in organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, v katerih ste v letih 2019 in/ali 2020 spodbujali sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese.

Zakaj sodelovati?

Priznanje MEGA je pohvala za dobre prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Nagrajenci imate pravico uporabljati naziv prejemnika priznanja MEGA. V okviru širše komunikacijske kampanje Vsi zmagujemo, ko sodelujemo so delodajalci z dobrimi praksami javno izpostavljeni in so navdih drugim podjetjem in organizacijam. Sodelovanje na natečaju prispeva h krepitvi ugleda prijaviteljev kot družbeno odgovornih delodajalcev.

Kako poteka ocenjevanje?

Prijave ocenjuje strokovna komisija. Ob pregledu prijav strokovna komisija predlagala prejemnike dveh različic priznanj: priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju in posebno priznanje MEGA pospešek za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju. Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti. Podelitev priznanj delodajalcem z najbolj izstopajočimi praksami bo potekala v okviru Slovenskega kadrovskega kongresa v četrtek, 9. septembra 2021.

Kaj je namen natečaja?

Izvedba natečaja je ena od promocijskih aktivnostih pod okriljem kampanje Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Namen projekta in s tem natečaja je prispevati k večji ozaveščenosti delodajalcev in vseh generacij zaposlenih o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

Razpisna dokumentacija

Podrobnosti o izvedbi natečaja so objavljene v Pravilniku o podeljevanju priznanj MEGA. Razpisna dokumentacija (za prenos obrazcev kliknite na »razpisna dokumentacija«) obsega:

  • Obrazec 1: Prijavni obrazec za priznanje MEGA
  • Obrazec 2: Opis primera dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju
  • Opcijsko: dokazno gradivo (največ 3 priloge; podrobnosti o oddaji prilog so navedene v prijavnih obrazcih)

Pozor: rok za prijavo je podaljšan do 11. junija 2021!