Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Delodajalci, sodelujte na natečaju za priznanja MEGA 2022

16.12.2021

Začenja se natečaj za priznanja MEGA 2022, ki je namenjen delodajalcem z dobrimi praksami medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Delodajalci, ki so v letu 2021 aktivno spodbujali sožitje različnih generacij delavcev, lahko oddajo prijavo vse do 4. februarja 2022.

Natečaj za priznanja MEGA 2022

Enakost, raznolikost in vključenost so čedalje pomembnejše teme na agendi delodajalcev. V delovnih okoljih se srečujejo različne generacije delavcev, nadaljuje se trend digitalizacije, dodatno pa se tako delavci kot delodajalci od začetka epidemije covida-19 soočajo s spremembami v delovnih procesih in širše. V teh razmerah se kaže pomembnost medsebojne komunikacije in nujnost spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja sodelavcev.

Medgeneracijsko sodelovanje podpira prehod v trajnejše gospodarstvo

Priznanje MEGA je zasnovano kot priznanje za dobre prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Natečaj je zato namenjen delodajalcem, ki se zavedajo, da sodelovanje različnih generacij prispeva k dinamičnemu in konkurenčnemu delovnemu okolju.

Natečaj za priznanja MEGA 2022 se izvaja drugič pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Ob razpisu minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj izpostavlja, da je spodbujanje odzivnega in vključujočega trga dela ena od njegovih prioritet že od začetka tega mandata. Poudarja, da je natečaj lepa priložnost za delodajalce za predstavitev dobrih praks. Delodajalci z zgledom pripomorejo h krepitvi zavedanja o prednostih medgeneracijskih ekip. Izpostavljanje dobrih praks prispeva k večji ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju, kar je ključno za prehod v trajnejše gospodarstvo.

Na natečaju lahko sodelujejo vsa podjetja oz. organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, v katerih so v letu 2021 spodbujali sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese. Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Delodajalci preprosto izpolnijo prijavna obrazca ju do petka, 4. februarja 2022 skupaj s prilogami pošljejo na e-naslov: natecaj-mega@sodelovalnica.si.

Izmenjava znanja prispeva k oblikovanju prijaznejšega delovnega okolja

Prijave bo pregledala strokovna komisija, ki ji predseduje dr. Andrej Kohont s Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani:

Delodajalci v Sloveniji se zavedajo izziva sobivanja različnih generacij zaposlenih. To smo lahko videli že na prvem natečaju za priznanja MEGA 2021, ko sta priznanje prejeli podjetji Iskratel in Lek. Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja delodajalci vključujejo v širši okvir menedžmenta človeških virov, predvsem pod okrilje spodbujanja enakosti, raznolikosti in vključenosti. Vabljeni vsi delodajalci z dobrimi praksami medgeneracijskega sodelovanja, da predstavite svoje aktivnosti in z njimi navdihnete še druga podjetja in organizacije. S tem prispevate k izmenjavi kadrovskega znanja in izkušenj ter sooblikujete prijaznejše delovno okolje z višjimi standardi za zaposlene.

Na pomembnost spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja kažejo tudi izsledki letošnje raziskave javnega mnenja ‘Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu’, ki je bila izvedena v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Zaposleni anketiranci so načine vodenja in prenos znanja z mlajših na starejše ocenili kot dva vidika delovnega okolja, s katerima so najmanj zadovoljni in kažeta na izziva vodij v prihodnje.

Dve različici priznanja: MEGA navdih in MEGA pospešek

S sodelovanjem na natečaju se prijavitelji potegujejo za dve različici priznanja: priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju in posebno priznanje MEGA pospešek za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju. Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti, podelitev priznanj delodajalcem z najbolj izstopajočimi praksami pa bo potekala v okviru Slovenskega kadrovskega kongresa v četrtek, 7. aprila 2022.

Informacije o natečaju, pravilnik o podeljevanju priznanj MEGA in obrazca za prijavo dobre prakse so objavljeni tukaj.