Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Iskratel in Lek prejeli priznanje MEGA

17.9.2021

V okviru programa Slovenskega kadrovskega kongresa je 9. septembra 2021 potekala podelitev priznanj MEGA medgeneracijsko aktivnim delodajalcem. Priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju sta prejeli podjetji Iskratel d. o. o. in Lek d. d..

Natečaj za priznanja MEGA, ki poteka v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, je letos potekal prvič. Priznanje MEGA je zasnovano kot priznanje za dobre prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Natečaj je namenjen delodajalcem, ki se zavedajo, da sodelovanje različnih generacij prispeva k dinamičnemu in konkurenčnemu delovnemu okolju.

Zaradi epidemije covida-19 se delavci in delodajalci od lanske pomladi srečujejo z neslutenimi spremembami v delovnih procesih in v poslovnem okolju. Zagotavljanje varnosti zaposlenih in nemotenega delovnega procesa je bila poslovna in kadrovska prioriteta. Spremembe v času epidemije koronavirusa so številne delodajalce spodbudile tudi v nove oblike dela, kot je denimo delo na daljavo z uporabo sodobnih tehnologij. Vse to je izpostavilo pomembnost nenehnega izobraževanja zaposlenih in spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je podeljeval priznanja MEGA, izpostavlja, da sta medsebojna komunikacija in medgeneracijsko sodelovanje sodelavcev v času pospešene digitalizacije in aktualnih razmer še posebej pomembna. Dodal je, da na ministrstvu, pristojnem za delo, spodbujajo odziven trg dela in je to ena od prioritet, ki jih ima kot minister v svojem mandatu. Zaveda se, da je epidemija izpostavila pomembnost digitalnih kompetenc in se bodo morali zaposleni vseživljenjsko izobraževati ter nadgrajevati svoje veščine. Zato podpira tovrstne natečaje, kot je natečaj za priznanja MEGA v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, saj omogočajo prepoznavanje in nagrajevanje medgeneracijsko aktivnih delodajalcev.

Na letošnjem natečaju so lahko sodelovala vsa podjetja oz. organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, v katerih so v letih 2019 in 2020 spodbujali sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese. Osnova za podelitev priznanj MEGA je ocena strokovne komisije.

V tem prvem letu izvedbe natečaja za priznanja MEGA smo prejeli tri prijave, ki kažejo, da v poslovni skupnosti obstaja zavedanje o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. V strokovni komisiji smo za dva prijavitelja predlagali podelitev priznanja MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Posebnega priznanja MEGA pospešek za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju letos nismo predlagali,« izvedbo letošnjega natečaja komentira predsednik strokovne komisije za priznanja MEGA doc. dr. Andrej Kohont s Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in dodaja: »Verjamemo, da v Sloveniji so delodajalci, ki se zavedajo pomembnosti medgeneracijskega sožitja delavcev in morda zaradi vpliva epidemije ali kakšnega drugega razloga v lanskem letu aktivnosti na tem področju bodisi niso izvajali bodisi niso uspeli pripraviti prijave na natečaj. Ob tej priložnosti apeliram na vse vodje in kadrovnike, da ukrepe za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja vključijo v širši okvir menedžmenta človeških virov in s svojimi dobrimi praksami sodelujejo na natečaju v prihodnjem letu ter tudi tako prispevajo k izmenjavi kadrovskega znanja in izkušenj.

Priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju sta prejela dva velika zaposlovalca. Družba Iskratel d. o. o. je priznanje prejela za projekt ‘Inovativnost = VEZ med generacijami’. V podjetju so inovativnost prepoznali kot lepilo za povezovanje več generacij in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja tako znotraj kot zunaj delovnega okolja.

Priznanje MEGA je potrditev, da je bil vloženi trud opažen in da delamo prave stvari. Obenem pa prejeto priznanja predstavlja še več odgovornosti v odnosu do nadaljnjega dela na področju medgeneracijskega sodelovanja. Ponosni smo, da ne iščemo razlik med generacijami in te ne povezujemo s stereotipi, temveč gradimo in razvijamo poVEZovalno organizacijsko kulturo. Sodelovanje je tako v osrčju naše kulture. Le preplet in soustvarjanje več generacij prispeva k dinamičnemu in priložnosti polnemu delovnemu okolju. V naših vrednotah se skrivajo vedoželjnost, energija in zaupanje. Te vrednote nas povezujejo in so del našega DNK. Zavedamo se, da je vsak posameznik individuum z vsemi svojimi značilnostmi, zato skušamo razumeti posameznikove potrebe in njegove odličnosti ter podpiramo raznolikost, je povedala mag. Jelica Lazarević Lajovic, izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v podjetju Iskratel.

Priznanje MEGA navdih je prejela tudi družba Lek d. d. za dobro prakso krepitve zavedanja o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja med zaposlenimi. V podjetju so medgeneracijsko sodelovanje izpostavili kot enega od štirih elementov spodbujanja raznolikosti in vključenosti v podjetju ter v aktivnosti vpeli različne oddelke in službe v vseh poslovnih enotah.

V imenu družbe Lek, ki je del farmacevtskega podjetja Novartis, je priznanje prevzela Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis v Sloveniji:

Medgeneracijsko sodelovanje in spodbujanje raznolikosti z usmerjenostjo k učenju sta ključni sestavini naše navdihujoče, vedoželjne in opolnomočene kulture v Novartisu v Sloveniji. Z izobraževalnimi in drugimi programi dobrega počutja gradimo pozitivno organizacijsko klimo in vključujoče delovno okolje, kjer ima vsak enake možnosti, da uresniči svoj potencial in prispeva k soustvarjanju medicine.

Naslednji razpis natečaja za priznanja MEGA je predviden v letu 2022. Natečaj se izvaja pod okriljem projekta s področja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, ki se izvaja pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Projekt in tudi natečaj sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Podpornice projekta in natečaja so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj s prejemnicama priznanja MEGA 2021 Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj s prejemnicama priznanja MEGA 2021: Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis v Sloveniji (levo) in Jelica Lazarević Lajovic, izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v podjetju Iskratel (desno).

Za družbo Iskratel je priznanje MEGA navdih prevzela Jelica Lazarević Lajovic

Za družbo Iskratel je priznanje MEGA navdih prevzela Jelica Lazarević Lajovic, tamkajšnja izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo.

V imenu družbe Lek, je priznanje prevzela Paulina Pazio

V imenu družbe Lek, ki je del farmacevtskega podjetja Novartis, je priznanje prevzela Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis v Sloveniji.

Fotografije: Matic Kremžar