Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Natečaj za delodajalce: prijavite dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja in prejmite priznanje MEGA

23.3.2021

Sodelovanje na natečaju je brezplačno, rok za prijavo je 16. april 2021

Ljubljana, 23. marca 2021 – Z današnjim dnem lahko delodajalci sodelujejo na natečaju za dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Sodelovanje je za prijavitelje prostovoljno in brezplačno. Rok za prijavo dobrih praks je 16. april 2021. Delodajalci, ki se lahko pohvalijo z dobrim medgeneracijskim sodelovanjem svojih sodelavcev v zadnjih dveh letih, bodo prejeli priznanje MEGA. Natečaj poteka pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

V delovnih okoljih se srečujejo kar štiri generacije delavcev. V času pospešene digitalizacije in aktualnih razmer, tudi zaradi pandemije covida-19, sta medsebojna komunikacija in medgeneracijsko sodelovanje sodelavcev še posebej pomembna. Da bi zmanjšali stereotipe o posameznih generacijah delavcev in spodbudili medgeneracijsko sodelovanje, delodajalci uvajajo različne ukrepe. Priznanje MEGA (medgeneracijsko aktivno podjetje) je zasnovano kot priznanje za dobre prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Natečaj je namenjen delodajalcem, ki se zavedajo, da sodelovanje različnih generacij prispeva k dinamičnemu in konkurenčnemu delovnemu okolju.

Na natečaju lahko sodelujejo vsa podjetja oz. organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, v katerih so v letih 2019 in 2020 spodbujali sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese. »Cilj natečaja je prepoznati delodajalce, ki se z medgeneracijskim sodelovanjem že ukvarjajo, in jim za dobro delo podeliti priznanje. Hkrati želimo spodbuditi tiste delodajalce, ki se doslej temu področju niso posvečali, da prepoznajo prednosti medgeneracijskih ekip in aktivneje spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami delavcev. Ključna prioriteta mojega delovanja kot ministra za delo je spodbujati odziven trg dela, h kateremu prispevata tudi sodelovanje in sožitje delavcev različnih starosti,« je poudaril Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sodelovanje na natečaju je brezplačno in preprosto. Delodajalci izpolnijo vnaprej pripravljene obrazce, ki so objavljeni na spletnem mestu in jih do 16. aprila 2021 skupaj s prilogami pošljejo na e-naslov: natecaj-mega@sodelovalnica.si.

Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki ji predseduje dr. Andrej Kohont s Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani: »Delodajalci v prijavi opredelijo izziv s področja medgeneracijskega sodelovanja, opišejo ukrep, program oziroma dobro prakso, ki predstavlja rešitev tega izziva, predstavijo način merjenja ter rezultate uspešnosti in učinkovitosti svojih aktivnostih. Člani strokovne komisije bomo pri ocenjevanju še posebej pozorni na izstopajoče posebnosti prijavljenih primerov, ki na inovativen način prispevajo k medgeneracijskemu sožitju.«

Ob pregledu prijav bo strokovna komisija predlagala prejemnike dveh različic priznanj: priznanje MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju in posebno priznanje MEGA pospešek za izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju. Prijavitelji bodo o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti, podelitev priznanj delodajalcem z najbolj izstopajočimi praksami pa bo potekala v okviru Slovenskega kadrovskega kongresa, 31. maja 2021. Informacije o natečaju, pravilnik o podeljevanju priznanj MEGA in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem mestu.

O natečaju za priznanja MEGA in projektu Vsi zmagujemo, ko sodelujemo

Natečaj za priznanja MEGA se izvaja pod okriljem projekta s področja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, ki se izvaja pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Namen projekta, ki poteka od 2020 do 2022, je zmanjševanje in odpravljanje medgeneracijskih stereotipov. Cilj projekta in z njim natečaja je prispevati k večji ozaveščenosti vseh generacij o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja. Projekt in znotraj njega natečaj sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija prek Evropskega socialnega sklada. Podporniki projekta in natečaja so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.