Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Okrogla miza: medgeneracijsko učenje obstaja, odkar obstaja človeštvo

28.9.2022

Pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo ja na konferenci Edutainment potekala okrogla miza z naslovom "Ustvarjamo kulturo medgeneracijskega učenja". Udeleženci so skozi izpovedi dve mentorskih parov iz gospodarstva in javne uprave spoznali prednosti izvajanja mentorskega programa z različnih zornih kotov. Sodelujoči v omizju so se strinjali, da z medgeneracijskim sodelovanjem pridobijo vsi – mentor, mentoriranec, delodajalec in s krepitvijo solidarnostne kulture tudi družba kot celota.

Mentorski programi so tipičen način spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Medgeneracijsko sodelovanje je od nekdaj del družbe, vse bolj pa se njegovih prednosti zavedajo delodajalci. Trajnostni razvoj organizacij temelji na medgeneracijskem sodelovanju in izmenjavi znanja med starostno raznolikimi sodelavci. Preživele bodo le tiste organizacije, ki bodo ustvarjale pozitivno učno krivuljo. Uspešnost medgeneracijskega učenja je odvisna od kakovosti sodelovanja tistih sodelavcev, ki zagotavljajo prenos dragocene zapuščine podjetja na mlajše kolege. Znanje namreč narašča vse hitreje in riše eksponencialno krivuljo, zaradi česar je medgeneracijsko učenje v delovnem okolju poseben izziv.

Kako ustvarjati kulturo medgeneracijskega učenja? To je bilo izhodiščno vprašanje, ki ga je dr. Danijela Brečko, direktorica Inštituta Sofos, postavila gostom omizja. Zdenka Kajdiž in Barbara Gerjevič iz Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sta predstavili prenos znanja na storitvenem področju javne uprave, dr. Marko Pogačar in Filip Cvetković iz RLS Merilne tehnike pa pretakanje znanja na inženirskem področju.

Predstavitev mentorskih programov s strani obeh delodajalcev je pokazala, da dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja in učenja nastajajo v različnih delovnih okoljih. Slišati je bilo, da je uspešnost sodelovanja odvisna od angažmaja mentorskega para in da znanje prehaja v obeh smereh: od mentorja k mentorirancu in tudi obratno. Prijetna »posledica« pa je, da se poleg tesnega in uspešnejšega poslovnega sodelovanja spletejo tudi prijateljske vezi. Ali drugače: povezani smo močnejši!

Ste tudi v vaši organizaciji medgeneracijsko aktivni? Prijavite svojo dobro prakso na jesenski natečaj za priznanje MEGA 2022! Več na: https://sodelovalnica.si/natecaj/