Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osem delodajalcev navdušilo z dobrimi praksami medgeneracijskega sodelovanja

7.4.2022

Če mlajši slovijo kot vir sveže energije, so starejši dragocena zakladnica znanja in izkušenj. Največ in najboljše pa ekipe dosežejo v sodelovanju. Tega se dobro zaveda osem letošnjih prejemnikov priznanj MEGA 2022. Natečaj za priznanja MEGA je bil letos spomladi izveden drugič v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Podelitev priznanj MEGA 2022 medgeneracijsko aktivnim delodajalcem je potekala v četrtek, 7. aprila 2022, v okviru Slovenskega kadrovskega kongresa – #loveHR Summit. Priznanje MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju je prejelo pet delodajalcev: Iskra, Hisense Europe, Lek, Ljubljanske mlekarne in Generali zavarovalnica. Priznanje MEGA pospešek 2022 so prejela tri podjetja: AMZS, Agitavit Solutions in Elektro Ljubljana. Ta podjetja so v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju stopila še korak dlje.

S kakšnimi dobrimi praksami so delodajalci navdušili strokovno komisijo? Preberite v nadaljevanju!

V podjetju Iskra so s projektom Shadowboard zasnovali dobro prakso upravljanja talentov v obliki mlade uprave. Temelj te je medgeneracijsko sodelovanje v obliki obrnjenega mentorstva.

Manca Bašelj

Direktorica kadrovske službe Manca Bašelj v podjetju Iskra pravi: »Prejem priznanja MEGA 2022 nam veliko pomeni. Je pokazatelj, da v podjetju Iskra soustvarjamo trende na kadrovskem področju. Tovrstna prepoznava naših kadrovskih prizadevanj prispeva tudi k temu, da smo kot delodajalec še bolj zanimivi za mlade talente. V okviru našega nagrajenega projekta krepimo vodstvene kompetence mladih, ki samozavestneje prevzemajo nove odgovornosti in kasneje tudi vodstvene položaje. Hkrati zavzeti mladi starejšim generacijam omogočajo dostop do svežih idej in širijo pogled na dejavnike, ki bodo krojili prihodnost.«

Družba Hisense Europe je s svojim mentorskim programom povezala mlade talente, direktorje, strokovnjake in poslovodstvo. Skozi različne aktivnosti v podjetju krepijo medgeneracijsko sodelovanje.

Stanka Pejanović

Stanka Pejanović, podpredsednica Hisense Europe, izpostavlja: »Mentorski program v Hisense Europe odraža koncept mednarodnega, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja sodelavcev. Z mentorstvom našim sodelavcem omogočamo pridobitev številnih novih znanj in izkušenj ter je odlična priložnost za krepitev kulture, ki v podjetju spodbuja odprtost za učenje, širjenje znanja, sprejemanje različnosti in omogoča osebni kot poklicni razvoj posameznikov.«

V družbi Lek, ki je del Novartisa, si prizadevajo za spodbudno, vključujoče in vedoželjno delovno okolje za sodelavce vseh generacij. V prijavi so izpostavili program, s katerim sodelavcem omogočajo več izbire pri tem, kje, kdaj in kako delajo. Tako zaposlenim dajejo možnost za prilagoditev obveznosti individualnim prioritetam glede na življenjsko obdobje posameznika.

Paulina Pazio

Direktorica Kadrov za Novartis v Sloveniji Paulina Pazio poudarja: »Ljudje so v središču vsega, kar počnemo, zato sta raznolikost in vključenost eni glavnih Novartisovih vodil pri ustvarjanju navdihujočega, vedoželjnega in spodbudnega delovnega okolja, ki sodelavcem omogoča, da izkoristijo svoj polni potencial. Prav njim gre danes zahvala, saj z ustvarjanjem vključujoče kulture, sodelovanjem in povezanostjo z našim poslanstvom vsak dan prispevajo k izboljševanju delovnega okolja. Veseli smo, da je žirija nagrade MEGA 2022 letos ponovno prepoznala naša prizadevanja in se obenem zavezujemo, da bomo še naprej stremeli h kadrovski odličnosti in ustvarjali skupnost, v kateri so ljudje zavzeti in imajo priložnosti za rast.«

V Ljubljanskih mlekarnah se zavedajo doprinosa starejših zaposlenih, zato so zasnovali projekt Moč je v povezovanju. Skozi sklop delavnic in izobraževanj so mlajšim delavcem omogočili prenos tega dragocenega znanja.

Teo Ferfolja

Kadrovski strokovni svetovalec v Ljubljanskih mlekarnah Teo Ferfolja je povedal: »Verjamemo, da povezovanje različnih generacij bogati organizacijsko kulturo in ustvarja dobro klimo med zaposlenimi. Ponosni smo, da smo za projekt ‘Moč je v povezovanju’ prejeli priznanje MEGA navdih 2022. V okviru projekta smo izvedli več kot 50 delavnic vrednot, komunikacije, digitalnih kompetenc, vodstvenih in strokovnih vsebin za vseh 600 zaposlenih, ki so iniciativo sprejeli kot priložnost za rast, izboljševanje komunikacije in medgeneracijsko povezovanje.«

Tudi v podjetju Generali zavarovalnica so medgeneracijsko sodelovanje predstavili skozi delavnice, ki so jih poimenovali Vseživljenjski partner. Te so izkoristili kot priložnost za krepitev digitalnih veščin, še posebej med starejšimi sodelavci.

Barbara Petančič

Barbara Petančič, HR direktorica v Generali zavarovalnici, pojasnjuje: »Zavarovalništvo skozi hitro odzivanje na spremembe in uvajanje novih tehnoloških rešitev postaja vse bolj dinamična panoga, kjer se srečujejo vse štiri generacije. Verjamemo, da je ključ do uspeha sodobna, k zaposlenim usmerjena kultura, ki temelji na povezovanju različnih izkušenj, pristopov in miselnosti – medgeneracijskem sodelovanju. V luči nove normalnosti smo zasnovali program vzajemnega učenja digitalnih veščin, ter na ta način izboljšali izkušnjo učenja, omogočili učinkovito delo na daljavo in medgeneracijsko sodelovanje kot vrednoto zapisali v temelje organizacijske kulture.«

Družbi AMZS in Agitavit Solutions sta člane strokovne komisije navdušili s skupnim projektom Uvedba programov mentorstva in coachinga za dvig kompetenc in profesionalne rasti. Posebnost omenjenega projekta je bila ne le njegova medgeneracijska, temveč tudi medorganizacijska dimenzija. V okviru dobre prakse so nastala inovativna orodja in baze podatkov, ki zaposlenim lajšajo dostop do mentorja ali coacha.

Nastja Drolc

Nastja Drolc, strokovna sodelavka za kadrovske zadeve v AMZS izpostavlja: »Štiri temeljne AMZS vrednote so znanje, zaupanje, povezovanje in skrbnost. Skladno z njimi in za njihovo krepitev smo lani vzpostavili tudi program mentorstva in internega coachinga, ki poleg vrednot krepi tudi medgeneracijsko sodelovanje. Gre za odličen projekt, podkrepljen z medorganizacijskim sodelovanjem s podjetjem Agitavit Solutions, ki je bilo pobudnik za nastanek naše skupne dobre prakse.«

Staša Jager

Staša Jager, kadrovska poslovna partnerica v podjetju Agitavit Solutions, ob tem dodaja: »Sodelovanje in stalno učenje sodelavcev sta v osrčju naše kulture in nas še bolj povezujeta. Priznanje MEGA 2022 je potrditev, da z osredotočenostjo na ti dve vrednoti delamo prave stvari, in nam vliva samozavest za oblikovanje novih agilnih programov. Ponosni smo, da stalno gradimo vključujoče delovno okolje za sodelavce, v katerem lahko prav vsak prek povezovanja in vseživljenjskega učenja izkoristi svoje potenciale.«

Družba Elektro Ljubljana je s projektom ‘Izkušnje na eni in mladost na drugi strani’ dokazala celovit in strukturiran pristop k razvoju mentorstva pri praktičnem usposabljanju, ki ga uspešno povezujejo z mentorstvom pripravnikov. Dosežki se izkazujejo v krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, pripravljenosti za prevzemanje mentorske vloge, visokem zadovoljstvu udeleženih in usmerjenosti podjetja v dolgoročni razvoj kadrov.

Priznanje v imenu podjetja Elektro Ljubljana je prevzela vodja kadrovske službe Vesna Petrović, ki poudarja: »Veseli nas, da je strokovna komisija prepoznala dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja med zaposlenimi v družbi Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana je eno najstarejših podjetij v Sloveniji s preko 125-letno tradicijo delovanja, zato se zavedamo naše odgovornosti do prenosa znanj in izkušenj med različnimi generacijami zaposlenih. Prejeta nagrada je priznanje in obveza, da medgeneracijsko sodelovanje krepimo ter nadgrajujemo tudi v prihodnje.«

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo se s koncem leta 2022 izteka, kljub temu pa bodo delodajalci jeseni dobili še eno priložnost za predstavitev dobrih praks. Naj bo to spodbuda delodajalcem, da z medgeneracijskimi aktivnostmi začnejo oziroma nadaljujejo, jih prijavijo na natečaj ter tako prispevajo k izmenjavi kadrovskih praks.

Ste tudi v vašem podjetju medgeneracijsko aktivni? Sodelujte na natečaju za priznanja MEGA.