Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Raziskava: načini vodenja in obratno mentorstvo izziva vodij v prihodnje

29.11.2021

Mlajši so bolj digitalno vešči, izkušenost pa je prednost starejših, kaže letošnja raziskava javnega mnenja 'Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu', ki je bila izvedena v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Izsledki kažejo na številna razhajanja v percepcijah mlajših in starejših zaposlenih. Načine vodenja in prenos znanja z mlajših na starejše so zaposleni anketiranci ocenili kot dva vidika delovnega okolja, s katerima so najmanj zadovoljni in kažeta na izziva vodij v prihodnje.

načini vodenja in obratno mentorstvo izziva vodij v prihodnje

Raziskavo je avgusta letos že drugič izvedla družba Aragon v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Izsledki letošnjega merjenja javnega mnenja omogočajo vpogled v stališča anketirancev v Sloveniji o medgeneracijskem sodelovanju v delovnem okolju, s primerjavo z lanskih rezultatov pa tudi spremembe v percepcijah ljudi.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je ob tem povedal, da projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo opozarja na številne prednosti sodelovanja med starejšimi in mlajšimi zaposlenimi tako v javnem kot zasebnem sektorju. Tovrstni projekti ministrstva prispevajo k večji ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju v slovenskih podjetjih, kar je ključno za prehod v trajnejše gospodarstvo. Ob tem je opozoril tudi na pomen izobraževanj in usposabljanj, s katerimi se krepijo kompetence in veščine zaposlenih ter iskalcev zaposlitve. Omogočanje in promocija dodatnega usposabljanja za delavce je skladno z evropskimi smernicami ena izmed prioritet ministrstva.

Podrobnosti o ugotovitvah letošnjega merjenja in primerjavi z lanskoletnimi rezultati preberite v poročilu.