Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zmagujemo z medgeneracijskim sodelovanjem

Na delovnih mestih se danes srečujejo različne generacije z različnimi izkušnjami, znanji in odgovori na delovne izzive. Za uspešno sodelovanje je pomembno umerjeno usklajevanje njihovih vrednot, prepričanj in pričakovanj, kar je pod pritiskom produktivnosti v gospodarskem sektorju lahko zelo zahtevna naloga.

Z željo po ozaveščanju in izobraževanju ter zagotavljanju ustrezne podpore zaposlenim in delodajalcem, smo zasnovali projekt, ki teži k zmanjševanju in odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter spodbuja medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu.

Z njim želimo preseči konfliktne situacije, ki se pojavljajo med delodajalci, starejšimi in mlajšimi zaposlenimi. Sobivanje različnih generacij lahko ob vključevanju primernih praks predstavlja prednost, saj pripomore k bolj dinamičnemu in konkurenčnemu delovnemu okolju z višjo stopnjo zadovoljstva med zaposlenimi.

minister

Janez Cigler Kralj,

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

“Medgeneracijsko sodelovanje moramo krepiti na vseh področjih. Kot minister pristojen za delo, dajem velik poudarek krepitvi medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, saj krepi osebno zadovoljstvo vseh zaposlenih, nas motivira in nenazadnje pripomore k širšemu družbenem in gospodarskem razvoju. Ključna prioriteta mojega dela je zatorej odziven trg dela, ki upošteva interese in koristi vseh generacij. Vsi smo med seboj povezani in soodvisni. Sožitje in solidarnost med generacijami mora postati tisto plemenito načelo, ki ga zavestno gojimo in spodbujamo na delovnem mestu ter širše v družbi.“

Na vprašanje, kako uspešno spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju, odgovarjamo skozi različne kanale:

  • spletno mesto spletno mesto Sodelovanica,
  • delavnice delavnice za osnovne, srednje šole in zaposlene,
  • dobre prakse predstavitev dobrih praks,
  • nagrade mega priznanje MEGA za delodajalce.

Sodelovalnica

Osrednji prostor projekta je spletno mesto Sodelovalnica. Platforma, ki združuje informacije o projektu, svetuje, deli rezultate raziskav, primere dobrih praks medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, informira o izvedbi delavnic v okviru projekta, vabi k prijavi na natečaj MEGA in ostalim projektom, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje ter obvešča o novostih.

Deljenje dobrih praks

Besedo o projektu spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja širijo izbrani posamezniki, ki se na svoji karierni poti tako ali drugače uspešno srečujejo z mlajšimi in starejšimi kolegi. Svoje pozitivne izkušnje delijo v prispevkih, na dogodkih in družbenih omrežjih ter s tem ozaveščajo o prednostih sobivanja več generacij na delovnem mestu.

Kako zmagujemo

Priznanje Mega

Pomembno je, da dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja prepoznamo in nagradimo ter tako k njihovi vpeljavi povabimo še ostale. Zato izvajamo natečaj za delodajalce, ki aktivno delujejo v smeri medgeneracijskega sodelovanja. Najboljše prakse prejmejo priznanje za medgeneracijsko aktivno podjetje – MEGA.

Več o priznanju Mega

Podporniki projekta

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt podpirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.