Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zmagujemo z medgeneracijskim sodelovanjem

Na delovnih mestih se danes srečujejo različne generacije z različnimi izkušnjami, znanji in odgovori na delovne izzive. Za uspešno sodelovanje je pomembno umerjeno usklajevanje njihovih vrednot, prepričanj in pričakovanj, kar je pod pritiskom produktivnosti v gospodarskem sektorju lahko zelo zahtevna naloga.

Z željo po ozaveščanju in izobraževanju ter zagotavljanju ustrezne podpore zaposlenim in delodajalcem, smo zasnovali projekt, ki teži k zmanjševanju in odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter spodbuja medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu.

Z njim želimo preseči konfliktne situacije, ki se pojavljajo med delodajalci, starejšimi in mlajšimi zaposlenimi. Sobivanje različnih generacij lahko ob vključevanju primernih praks predstavlja prednost, saj pripomore k bolj dinamičnemu in konkurenčnemu delovnemu okolju z višjo stopnjo zadovoljstva med zaposlenimi.

Na vprašanje, kako uspešno spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju, odgovarjamo skozi različne kanale:

  • spletno mesto spletno mesto Sodelovanica,
  • delavnice delavnice za osnovne, srednje šole in zaposlene,
  • dobre prakse predstavitev dobrih praks,
  • nagrade mega priznanje MEGA za delodajalce.

Sodelovalnica

Osrednji prostor projekta je spletno mesto Sodelovalnica. Platforma, ki združuje informacije o projektu, svetuje, deli rezultate raziskav, primere dobrih praks medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, informira o izvedbi delavnic v okviru projekta, vabi k prijavi na natečaj MEGA in ostalim projektom, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje ter obvešča o novostih.

Deljenje dobrih praks

Besedo o projektu spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja širijo izbrani posamezniki, ki se na svoji karierni poti tako ali drugače uspešno srečujejo z mlajšimi in starejšimi kolegi. Svoje pozitivne izkušnje delijo v prispevkih, na dogodkih in družbenih omrežjih ter s tem ozaveščajo o prednostih sobivanja več generacij na delovnem mestu.

Kako zmagujemo

Priznanje Mega

Pomembno je, da dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja prepoznamo in nagradimo ter tako k njihovi vpeljavi povabimo še ostale. Zato izvajamo natečaj za delodajalce, ki aktivno delujejo v smeri medgeneracijskega sodelovanja. Najboljše prakse prejmejo priznanje za medgeneracijsko aktivno podjetje – MEGA.

Več o priznanju Mega

Podporniki projekta

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt podpirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.