Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Title h1

Lead text

Title h2

Title h3

Title h4

Paragraph

Blockquotes are very handy in email to emulate reply text.

Ena od ključnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja je odziven trg dela. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razmere na trgu dela intenzivno spremljamo, razmeram prilagajamo programe aktivne politike zaposlovanja, tudi s preusmerjanjem in motiviranjem brezposelnih za delo na deficitarnih področjih. V začetku septembra je Zavod za zaposlovanje objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020.

15.9.2020 - Ljubljana

Kr ena delavnica

5.4.2020 - Ljubljana

Druga delavnica

Od 4. septembra do 9. oktobra 2020 v Sloveniji poteka 25. teden vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju besedila TVU), ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Parts of styleguide that don't fit into markdown

Paragraph small

Za osnovne šole

23.3.2017 - Kranj

Delavnica Medgeneracijski prenos znanja

23.3.2017 - Kranj

Prva delavnica Medgeneracijski prenos znanja