Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Projekt SODELOVALNICA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni projekti

Na delovnih mestih se danes srečujejo različne generacije z različnimi izkušnjami, znanji in odgovori na delovne izzive. Za uspešno sodelovanje je pomembno umerjeno usklajevanje njihovih vrednot, prepričanj in pričakovanj, kar je pod pritiskom produktivnosti v gospodarskem sektorju lahko zelo zahtevna naloga.

ASI

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

Projekt je namenjen ozaveščanju o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odpravi negativnih stereotipov o starejših zaposlenih. Krepi kompetence starejših zaposlenih in jih motivira za podaljševanje delovne aktivnosti, delodajalcem pa zagotavlja podporo za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Več o projektu

Star Vital

Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev.

Osrednji namen projekta je vzpostavljanje zdravega delovnega mesta, kjer zaposleni in delodajalec skupaj sodelujeta pri izboljševanju varovanja in promocije zdravja, z namenom zagotavljanja trajnostnih delovnih mest, zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

Več o projektu

Polet

Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela - Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

V projektu bo razvit inovativen celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

Več o projektu

e-VZD

Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu.

Namen projekta je dvigniti raven varnosti in zdravja pri delu v podjetjih, pri čemer bo posebna pozornost namenjena zaposlenim, starejšim od 45 let.

Več o projektu

Naprej

Zdravo in aktivno v prihodnost, Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

V okviru projekta NAPREJ bo razvit Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj. V okviru Programa se bo izvajalo izobraževanja, psihološka svetovanja in informiranje zaposlenih o področju duševnega zdravja.

Več o projektu